OM PROSJEKTET

Sunn ungdomsmat er et treårig prosjekt finansiert av Gjensidigestiftelsen som startet i oktober 2017 og ble ferdigstilt september 2020Prosjekt har hatt som overordnet mål å bidra til at flere ungdomsskoleelever (8.-10.klasse) spiser et fullverdig måltid i løpet av skoledagen og at de har et tilbud på skolen som er i tråd med Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold 2017-2021 og Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i ungdomsskolen (Helsedirektoratet) .

Mål

Målet for Sunn ungdomsmat har vært  å skape kunnskapsbaserte holdninger og handlinger til mat og kosthold blant 13-16 åringer med fokus på inntak av matvarer i henhold til Helsedirektoratets kostråd og de nasjonale faglige retningslinjene for mat og måltider i skolen utgitt av Helsedirektoratet. Gjennom prosjektets aktiviteter har målet vært at ungdomsskoleelever får økt kjennskap til Helsedirektoratets kostråd, utvikler økt forståelse for hvorfor det er viktig å spise sunn mat og at en økt andel har et kosthold i tråd med kostrådene.

Hvem står bak

Prosjektet styres av Opplysningskontoret for Meieriprodukter, Opplysningskontoret for egg og kjøtt, Opplysningskontoret for brød og korn, Opplysningskontoret for frukt og grønt og Norges sjømatråd.

Prosjektets referansegruppe har bestått av aktører fra Helsedirektoratet, Elevorganisasjonen, Landslaget for mat og helse i skolen, Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, Utdanningsforbundet, Kost og ernæringsforbundet (Delta), FUG- Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Landsgruppen av helsesøstre NSF, Skolelederforbundet og NHO mat og drikke.

STATUS UNGDOM
OG KOSTHOLD

Vi har laget en kortfattelig rapport om resultater og innsikt vi har opparbeidet oss i prosjektperioden, og hvordan våre erfaringer med å nå ut til ungdomsmålgruppen har vært. Vi håper dette er inspirerende lesing! 

WEBINAR

I september 2020 arrangerte vi et webinar med temaet «Hvordan påvirke ungdom til å spise sunnere?» . Webinaret presenterte resultater og innsikt fra prosjektperioden, og en interessant paneldebatt med deltakere fra Helsedirektoratet, GreenNudge, Norgesgruppen og Ungt entreprenørskap som diskuterer  hva de viktigste barrierene er for å lykkes med å påvirke ungdom til å spise sunnere i årene framover.  Se opptak av webinar her

FUNN OG OPPSUMMERING AV KONKURRANSENE

NM i Lunsj 2017/2018

Den første konkurransen ble gjennomført etter omtrent samme modell som konkurransen i regi av Helsedirektoratet i 2016, for å bruke dette som læringsarena til neste konkurranser. Praktisk matlaging var et sentralt element dog med vekt på lav terskel uansett forhold for matlaging på skolen. Elevene ble utfordret til å utvikle en sunn og god lunsj som var gjennomførbar på skolen.

 Dette kunne være med utgangspunkt i matpakken, en rett tilberedt eller solgt på skolen. Retten skulle være i tråd med minst to av Helsedirektoratets kostråd og smake godt. Tre finalister ble plukket ut og fikk besøk av juryen som deretter avgjorde vinneren.

Vinneren av konkurransen fikk en drømmedag med influenserne Hanna Martine og Noobwork, som ble brukt som avsendere av kampanjen. 

Målsetningen for denne konkurransen var deltakelse fra 75 skoler. Resultatet var deltakelse fra 40 skoler.

Lag din egen lunsj reklame 2018/2019

Evaluering og ny innsikt om ungdoms spisevaner våren 2018, gjorde at prosjektet satt på et godt grunnlag for å gjøre endringer i konkurranse- konseptet. Behovet var å nå ut til vesentlig flere ungdommer på en engasjerende måte. Konseptet «Lag din egen lunsj-reklame» ble utviklet, der målgruppen fikk benytte et digitalt verktøy der de lagde sin egen reklameplakat. Samtidig fikk de servert informasjon om næringsinnholdet i maten, på en måte som opplevdes relevant for ungdommene.

Resultatet var reklameplakater skrevet av ungdom, for ungdom.

Elevene kunne delta individuelt, og skoler kunne melde på sine klasser i konkurransen om å spille inn en egen reklamefilm for sitt lunsjforslag. Konkurransens frontfigurer, YouTube-stjernene Randulle, Stina Talling og Murdrocks, deltok i filmene. Bruk av influensere, kombinert med digital annonsering, nådde og engasjerte målgruppen.

Målsetningen for denne konkurransen var å nå 30 000 elever.

Sluttresultatet for konkurransen ble 34 443 bidrag, der 25 000 bidrag deltok utenom skolene og rundt 9000 bidrag kom fra skoldeltakelse. 138 skoler deltok.

Lag din egen lunsj
Oppdrag Kostråd
2019/2020

Basert på evaluering og læringspunkter etter andre konkurranser, som fikk svært høye deltakertall, ble målet for denne konkurransen å  rekruttere enda flere skoler. Temaet for denne konkurransen ble «Lag din egen lunsj – oppdrag kostråd».

I konkurransen ble elevenes evne til å forstå Helsedirektoratets 12 kostråd utfordret. Med utgangspunkt i kostrådene skulle elevene skrive om rådene  slik at de ble mer relevante i egen hverdag, samt sette sammen en digital lunsj i tråd med kostrådene. Resultatet ble en serie med plakater med ungdommenes tolkning av Helsedirektoratets kostråd. Vinneren av konkurransen vant en drømmedag for hele klassen med frontfigurene Agnetesh og Herman Dahl. I denne runden ble det lagt særlig vekt på tidlig påvirkning av lærere, utbedring av lærerveiledningen og å tilpasse konkurransen til læreplan, kompe- tansemål og tverrfaglighet, også i forhold til innfasing av nye læreplaner.

Målsetningen for denne konkurransen var deltakelse fra 276 skoler. Sluttresultat for konkurransen ble deltakelse fra 449 skoler.