OM PROSJEKTET

Sunn ungdomsmat ble etablert 1.oktober 2017 og er et treårig prosjekt finansiert av Gjensidigestiftelsen. Prosjektet Sunn ungdomsmat har som overordnet mål å bidra til at flere ungdomsskoleelever (8.-10.klasse) spiser et fullverdig måltid i løpet av skoledagen og at de har et tilbud på skolen som er i tråd med Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold 2017-2021 og Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i ungdomsskolen (Helsedirektoratet) .

Konkurransene «NM i lunsj/ «Lag din egen lunsj» er prosjektets viktigste virkemiddel for å nå ut til ungdom på ungdommens premisser.

Mål:

Målet for Sunn ungdomsmat er å skape kunnskapsbaserte holdninger og handlinger til mat og kosthold blant 13-16 åringer med fokus på inntak av matvarer i henhold til Helsedirektoratets kostråd og de nasjonale faglige retningslinjene for mat og måltider i skolen utgitt av Helsedirektoratet. Gjennom prosjektets aktiviteter er målet at ungdomsskoleelever får økt kjennskap til Helsedirektoratets kostråd, utvikler økt forståelse for hvorfor det er viktig å spise sunn mat og at en økt andel har et kosthold i tråd med kostrådene.

Hvem står bak:

Sunn ungdomsmat ble etablert 1.oktober 2017 og er et treårig prosjekt finansiert av Gjensidigestiftelsen.

Prosjektet styres av opplysningskontorene i landbruket (Opplysningskontoret for frukt og grønt, Opplysningskontoret for egg og kjøtt, Opplysningskontoret for Meieriprodukter, Opplysningskontoret for Brød og Korn) og Norges sjømatråd.

Konkurransen er laget i et samarbeid med Helsedirektoratet, Elevorganisasjonen, Landslaget for mat og helse i skolen,Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, Utdanningsforbundet, Kost og ernæringsforbundet (Delta), FUG- Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Landsgruppen av helsesøstre NSF, Skolelederforbundet og NHO mat og drikke.

Kontakt:

Har du spørsmål angående prosjektet kan det rettes til prosjektleder Silje Thoresen Tandberg Tlf.: 90175311 Email: silje@frukt.no